Regulamin Hot Spota na terenie stadionu miejskiego
  • Main page
  • Regulamin Hot Spota na terenie stadionu miejskiego

Co najważniejsze?

 

1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami:

a. maksymalna przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:

· 20 Mb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,

· 20 Mb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,

b. maksymalny czas trwania sesji to 120 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Usługa jest nieodpłatna.

4. Usługa jest świadczona w godzinach otwarcia skateparku.

Pobierz  pełną treść regulaminu

Wielkość czcionki
Kontrast