Numery kont bankowych

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Opłata skarbowa

 • Mandaty karne Straży Miejskiej

 • Opłaty z tytułu koncesji

 • Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

 • Opłaty z tytułu opłaty targowej

 • Opłaty z tytułu udostępnienia danych

 • Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i pomieszczeń

 • Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności

 • Opłaty z tytułu sprzedaży mienia

 • Opłaty z tytułu opłaty planistycznej

 • Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

 • Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Nasz numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie to: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Osoby fizyczne – podatek rolny

 • Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości

 • Osoby fizyczne – podatek leśny

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

(konto ogólne: 08 8407 0003 0007 1000 2000 0504)

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Osoby prawne – podatek od nieruchomości

 • Osoby prawne – podatek rolny

 • Osoby prawne – podatek leśny

Nasz numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie to: 66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Osoby fizyczne i prawne – podatek od środków transportowych

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji

(konto ogólne: 39 8407 0003 0007 1000 2000 0819)

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Strefa Płatnego Parkowania (abonamenty, wezwania – raport , upomnienia)

Nasz numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie to: 04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji

(konto ogólne: 86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Jeśli chcecie Państwo dokonać płatności z kategorii:

 • Udział w dochodach od osób prawnych

 • Subwencje

 • Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Dotacje

Nasz numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie to: 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

Wielkość czcionki
Kontrast