Wydział Ochrony Środowiska

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Marta Chrzanowska
Adres:
Plac Kościelny 1
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 58 01 188
Biuro
+ 48 62 58 01 189
Fax:
+ 48 62 74 28 301
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Marta Chrzanowska
Kierownik

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Decyzje środowiskowe

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek - przeniesienie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wniosek o dotację celową

Sprawozdanie

Oświadczenie współwłaścicieli

Oświadczenie B3

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

UCHWAŁA NR XVIII/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXIX/943/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR XXXIX/942/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Komunikat antysmogowy

Poradnik antysmogowy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Wycinka drzew

Informacja: wycinka drzew

Usuwanie drzew i krzewów procedura

Wniosek: wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wymiana kotłów

Oświadczenie B3

Oświadczenie współwłaścicieli

Oświadczenie

Rozliczenie - sprawozdanie

UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Wniosek

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

Wielkość czcionki
Kontrast