Rada Seniorów

RADA JEST PRZEDE WSZYSTKIM ORGANEM DORADCZYM I OPINIODAWCZYM WŁADZ MIASTA I GMINY.

Ponadto do zadań Radnych Seniorów należy przede wszystkim monitorowanie potrzeb ich samych i przedstawianie propozycji władzom Miasta i Gminy. Rada Seniorów spotyka się co najmniej raz na kwartał. Jej kadencja jeż tożsama z kadencją Rady Miejskiej w Pleszewie. Administracyjnie opiekę nad Radą sprawuje Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

Uchwała nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

SKŁAD RADY SENIORÓW

BANASZYŃSKA Zofia
FRĄSZCZAK Waldemar
JAGIOŁKA Krystyna
KUBIAK Antoni – Zastępca Przewodniczącego
MIKOŁAJCZAK Edward
ROSZAK Lucyna
SIEKIERSKA Ewa – Przewodnicząca
SKOWROŃSKA Irena
SOŁTYSIAK Ewa – Sekretarz
ŚWIĄTEK Izabela
SZWAJKOWSKI Ryszard
URBANIAK Zygmunt

Wielkość czcionki
Kontrast