Młodzieżowa Rada Miejska

MRN MA PRZEDE WSZYSTKICH CHARAKTER KONSULTACYJNY, DZIAŁA W CELU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA IDEI SAMORZĄDOWEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY.

Młodzieżowa Rada Miejska w Pleszewie funkcjonuje od 2008 r. Jej istnienie przynosi korzyści zarówno młodzieży, jak i władzom samorządowym. Młodzi ludzie uczą się demokracji oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dla władz Miasta i Gminy z kolei to istotny głos młodych mieszkańców. Dzięki inicjatywom Młodzieżowej Rady Miejskiej mają szerszy obraz potrzeb i oczekiwań młodzieży, a co najważniejsze – uwzględniają ich postulaty i wnioski. Podkreślić należy, że obie Rady – Miejska i Młodzieżowa działają na zasadach partnerstwa we wszelkich dziedzinach społecznych.

Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa

SKŁAD RADY V KADENCJI

Przewodnicząca MRM : Klaudia Kałużna z ZSP nr 1 w Pleszewie

Wiceprzewodniczący: Nikodem Piasecki z ZSP nr 3 w Pleszewie

Sekretarz: Amelia Janusz z ZSP w Lenartowicach

Pozostali delegaci MRM Pleszewa

ZSP nr 1 w Pleszewie:

– Natasza Kozłowicz

– Martyna Sierecka

ZSP nr 2 w Pleszewie:

-Lena Zięciak

-Nikola Łyskawka

-Nikola Luźniarek

ZSP nr 3 w Pleszewie:

-Sandra Nowakowska

-Dagmara Grabowska

ZSP w Kowalewie:

-Sebastian Kończak

-Antoni Zdunek

-Martyna Korzeniewska

ZSP w Taczanowie Drugim:

-Nikola Lewicka

-Jagoda Pietrzak

-Zofia Symenko

ZSP w Lenartowicach:

-Oliwia Antczak

-Patrycja Andersz

PSP w Kuczkowie:

-Joanna Chlasta

-Wojciech Kaźmierczak

-Wiktoria Bartoszek

NSP w Sowinie Błotnej:

-Natalia Rzekiecka

-Bogna Bigoś

-Julia Chwałkowska

Wielkość czcionki
Kontrast