Wydział Prawny

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Grzegorz Spychaj
Numery pokojów:
117, 116, 204
Telefon – Kierownik:
+48 62 74 28 335
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 338;
Biuro Rady +48 62 74 28 307
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
prawny(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Grzegorz Spychaj
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,
2. Bieżące informowanie wydziałów o nowych regulacjach prawnych,
3. Współpraca z kancelariami prawnymi zapewniającymi obsługę prawną Urzędu,
4. Przygotowywanie opinii prawnych,
5. Opiniowanie projektów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, umów, decyzji administracyjnych, itp.,
6. Współuczestniczenie w redagowaniu aktów prawnych,
7. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
8. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw oraz ich bieżące przygotowywanie, w tym dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy,
9. Prowadzenie sądowej windykacji należności cywilnoprawnych,
10. Przygotowywanie informacji o bezskutecznej egzekucji i przedawnieniu należności cywilnoprawnych,
11. Reprezentowanie Burmistrza przed sądami, organami nadzoru i Samorządowym Kolegium Odwoławczym, wykonywanie zastępstwa procesowego,
12. Udział w sesjach Rady Miejskiej i innych spotkaniach na polecenie Burmistrza,
13. Organizacja wyborów ławników do sądów powszechnych, sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast