Oferty OPP

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). W terminie 7 dni od zamieszczenia można zgłosić uwagi dotyczące ofert na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

ROK 2021­

 

 

 

Data wpływu Data zamieszczenia Organizacja Tytuł Uwagi
08.03.2021 10.03.2021 Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew „Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
1.06.2021 1.06.2021 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych Pobierz
1.06.2021 2.06.2021 Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew Organizacja turniejów tenisa ziemnego  Pobierz
10.06.2021 10.06.2021 Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki  Dom Zakonny, ul. Podgórna 14, 63-300 Pleszew Organizacja wypoczynku letniego – kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew Pobierz
10.06.2021 10.06.2021 Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych “Dom” Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Obóz nad jeziorem Pobierz
08.06.2021 11.06.2021 Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Integracja europejska, rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich – wznowienie fizycznej współpracy po pandemii Pobierz
14.06.2021 15.06.2021 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki autorstwa Leszka Rajsa pt. “Historia pleszewskiej straży pożarnej” Pobierz
17.06.2021 17.06.2021 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Jarocin, ul. Święty Marcin 8-82/340, Poznań Kolonia zuchowa, obóz harcerski oraz obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew Pobierz
17.06.2021 17.06.2021 Fundacja Animacja, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew Organizacja spotkań profilaktycznych Pobierz
17.06.2021 17.06.2021  Fundacja Animacja, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew Półkolonie letnie dla seniorów Pobierz
15.07.2021 15.07.2021  Klub Sportowy Stal Pleszew, Al. Mickiewicza 6, 63-300 Pleszew Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach kolarskich jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia. Pobierz
27.07.2021 29.07.2021 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63 – 300 Pleszew Klub Małego i Młodego Ratownika jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia. Pobierz
03.08.2021 05.08.2021 Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej Pobierz
30.08.2021 30.08.2021 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień Pobierz
30.08.2021 30.08.2021 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew Pobierz

ROK 2020­

Data wpływu Data zamieszczenia Organizacja Tytuł Uwagi
01-12-2020 01-12-2020 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie, ul. św. Brata Alberta 1, 63-300 Pleszew “Przygotowanie paczek gwiazdkowych oraz kolacji wigilijnej dla osób z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej” Pobierz
10-11-2020 13-11-2020 Klub Sportowy KOSZ Pleszew, ul. Kochanowskiego 4/4, 63-300 Pleszew “Organizacja Turnieju Mikołajkowego chłopców o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Kosz Pleszew” Pobierz
12-10-2020 12-10-2020 Klub Sportowy STAL Pleszew, Al. Mickiewicza 6, 63-300 Pleszew “Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach lekkoatletycznych jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia” Pobierz
05-10-2020 05-10-2020 Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Rozwój poprzez aktywny styl życia – zajęcia rekreacyjno-pływackie młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu Miasta i Gminy Pleszew” Pobierz
18-09-2020 18-09-2020 Ludowy Zespół Sportowy “Las” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew “Organizacja treningów piłkarskich oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na boisku sportowym w Kuczkowie” Pobierz
01-09-2020 02-09-2020 Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Integracja europejska – rozwój kontaktów między społecznościami miast partnerskich w czasie pandemii” Pobierz
27-07-2020 27-07-2020 Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew “Organizacja turniejów tenisa ziemnego” Pobierz
17-07-2020 17-07-2020 Ludowy Zespół Sportowy “LAS” Kuczków, Kuczków ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew “Udział drużyny seniorów LZS LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
16-06-2020 17-06-2020 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. K. Wielkiego 7b, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych” Pobierz
21-02-2020 21-02-2020 Ludowy Zespół Sportowy “LAS” Kuczków, Kuczków ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew “Udział drużyny seniorów LZS LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz

ROK 2019­

Data wpływu Data zamieszczenia Organizacja Tytuł Uwagi
15-11-2019 15-11-2019 Pleszewski Klub “Amazonki”, ul. Poznańska 125B/5, 63-300 Pleszew “Działania w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi”” Pobierz
06-11-2019 06-11-2019 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło pleszewskie, ul. św. Brata Alberta 1, 63-300 Pleszew “Organizacja spotkania gwiazdkowego dla osób samotnych, z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej” Pobierz
10-10-2019 10-10-2019 Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew “Wyjazd integracyjny seniorów na targi VIVA Seniorzy w ramach kultywowania kultury i tradycji pokoleń” Pobierz
19-09-2019 19-09-2019 Stowarzyszenie Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kochanowskiego 4/4, 63-300 Pleszew “Organizacja Turnieju Koszykówki Chłopców r. 2007” Pobierz
16-09-2019 16-09-2019 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew “Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki autorstwa ks. Adama Jana Zmudy pt. “Najstarsze dzieje parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kuczkowie do nocy 2/3 sierpnia 1922 r.” Pobierz
12-09-2019 12-09-2019 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Platan”, ul. św. Ducha 5, 63-300 Pleszew “Organizacja XIV Turnieju Brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski jako aktywna i zdrowa forma spędzania czasu wolnego” Pobierz
23-08-2019 23-08-2019 Klub Sportowy Stal Pleszew, Al. Mickiewicza 6, 63-300 Pleszew “Organizacja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Playarena Pleszew jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia” Pobierz
24-07-2019 25-07-2019 Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwosci “Dom”, Kowalew, ul. Kościelna 12, 63-300 Pleszew “Bezwyjazdowe odjazdowe wakacje 2019” Pobierz
24-07-2019 24-07-2019 LZS “LAS” Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew “Udział drużyny seniorów LZS LAS Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
15-07-2019 15-07-2019 Klub Szachowy ‘Orły” Pleszew, Dobra Nadzieja 11d, 63-300 Pleszew “Udział zawodniczki klubu szachowego “Orły” Pleszew w Mistrzostwach Europy 2019 w Szachach Klasycznych w Bratysławie” Pobierz
05-07-2019 05-07-2019 Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych “Dom”, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew “Obóz letni dla dzieci i młodzieży w Gołuchowie” Pobierz
01-07-2019 01-07-2019 Stowarzyszenie Kocia Łapa, ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew “Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych” Pobierz
28-06-2019 28-06-2019 Stowarzyszenie S.M.O.K.E., ul. Kubackiego 4, 63-300 Pleszew “Organizacja Red Smoke Festival 2019” Pobierz
13-06-2019 13-06-2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci “Lato z Solidarnością”, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik” Pobierz
10-06-2019 11-06-2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. K. Wielkiego 7, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych” Pobierz
04-06-2019 04-06-2019 Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Udział drużyny piłkarskiej Oldboys Pleszew w VII Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej “50+” w Polanicy Zdrój” Pobierz
31-05-2019 03-06-2019 Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Prowadzenie amatorskich rozgrywek w zakresie piłki nożnej na terenach wiejskich jako forma zdrowego oraz aktywnego stylu życia “ Pobierz
22-05-2019 22-05-2019 Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew “Organizacja turniejów tenisa ziemnego” Pobierz
22-05-2019 22-05-2019 Stowarzyszenie Trzeźwościowe “AZYMUT”,  ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew “Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień” Pobierz
15-05-2019 16-05-2019 Stowarzyszenie “Pionier”, ul. Parkowa 11 Kuczków, 63-300 Pleszew “Wycieczka integracyjno-turystyczna do Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Oliwa, Szymbark) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego Kuczkowiacy” Pobierz
16-05-2019 16-05-2019 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich” Pobierz
26-04-2019 26-04-2019 Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi, ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew “XIX Wielkopolski Turniej w Areobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” Pobierz
12-04-2019 15-04-2019 Ochotnicza Straż Pożarna w Sowinie Błotnej, Sowina Błotna 30A, 63-300 Pleszew “Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” Pobierz
02-04-2019

W dn. 17.04.19 r. oferent odstąpił od realizacji zadania

03-04-2019 Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi, ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew “XIX Wielkopolski Turniej w Areobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” Pobierz
19-02-2019 19-02-2019 Ludowy Zespół Sportowy “Las” Kuczków, ul. Osiedlowa 20, Kuczków, 63-300 Pleszew, “Udział drużyny seniorów LZS Las Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
15-02-2019 18-02-2019 Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kraszewskiego 1, 63-300 Pleszew “Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia” Pobierz

ROK 2018­

Data wpływu Data zamieszczenia Organizacja Tytuł Uwagi
05-11-2018 r. 05-11-2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew “Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców w kategorii U13 i Kadet B oraz udział w rywalizacji sportowej jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia” Pobierz
26-10-2018 r. 26-10-2018 r. Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kraszewskiego 1, 63-300 Pleszew “Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia” Pobierz
26-10-2018 r. 26-10-2018 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, ul. Słowiańska 78, 61-664 Poznań “Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu, turystyki i wypoczynku na obszarach wodnych Miasta i Gminy Pleszew” Pobierz
31-08-2018 r. 06-09-2018 r. Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, ul. Mieszka I 21/7, 63-300 Pleszew “„Organizacja historycznego konkursu plastycznego z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego”” Pobierz
27-08-2018 r. 28-08-2018 r. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Platan”, ul. Św. Ducha 5, 63-300 Pleszew „Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski” Pobierz
24-08-2018 r. 28-08-2018 r. Pleszewski Klub “Amazonki”, ul. Poznańska 125B, 63-300 Pleszew „Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi” Pobierz
09-08-2018 r. 16-08-2018 r. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew „Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki pt. “W hołdzie Pleszewianom – bohaterom niepodległości 1918-2018” Pobierz
08-08-2018 r. 08-08-2018 r. Ludowy Zespół Sportowy “Las” Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew „Udział drużyny seniorów LZS “las” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.” Pobierz
19-07-2018 r. 20-07-2018 r. Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”, Kowalew ul. Kościelna 12 „Młodzieżowy spływ kajakowy oraz obóz przetrwania” Pobierz
27-06-2018 r. 27-06-2018 r. Stowarzyszenie S.M.O.K.E., ulica Kubackiego 4, 63-300 Pleszew “Organizacja Red Smoke Festival” Pobierz
12-06-2018 r. 12-06-2018 r. Klub Sportowy Stal Pleszew, Al. Mickiewicza 6, 63-300 Pleszew “Turniej ulicznej piłki nożnej Street Soccer Pleszew 2018 promujący zdrowy i aktywny styl życia” Pobierz
04-06-2018 r. 06-06-2018 r. Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew “Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie.” Pobierz
24-05-2018 r. 29-06-2018 r. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Organizacja wyjazdu do parku rozrywki Tropical Island dla dzieci i młodzieży z zespołu „Ziarenka Dobra”” Pobierz
28-05-2018 r. 29-05-2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. K. Wielkiego 7, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.” Pobierz
28-05-2018 r. 29-05-2018 r. Stowarzyszenie „Dolina Giszki”, Sowina Błotna 30, 63-300 Pleszew “Integracyjne wakacje? Koniecznie aktywnie i z historią.” Pobierz
29-05-2018 r. 29-05-2018 r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”, ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew “Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień.” Pobierz
16-05-2018 r. 21-05-2018 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci “Lato z Solidarnością”, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik.” Pobierz
15-05-2018 r. 16-05-2018 r. Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew “Organizacja turniejów tenisa ziemnego” Pobierz
11-05-2018 r. 14-05-2018 r. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, ul. Rynek 1,
63-300 Pleszew
“Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich” Pobierz
27-04-2018 r. 27-04-2018 r. UKS Taekwondo Pleszew, ul. Szkolna 5 63-300 Pleszew “Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców “ Pobierz
17-04-2018 r. 20-04-2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew, Kowalew ul. Fabryczna 4, 63-300 Pleszew “Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych” Pobierz
17-04-2018 r. 18-04-2018 r. Stowarzyszenie ”Pionier”, Kuczków ul. Parkowa 11, 63-300 Pleszew “Wycieczka integracyjno – turystyczna do Warszawy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Ludowego „Kuczkowiacy” Pobierz
05-04-2018 r. 09-04-2018 r. Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi, ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew „XVIII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych promujący zdrowy i aktywny tryb życia” Pobierz
07-03-2018   r. 07-03-2018 r. LZS Kuczków Udział drużyny seniorów LZS Las Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej Pobierz
26-02-2018 r. 28-02-2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, ul. B. Krzywoustego 4, 63-300 Pleszew „Organizacja rozgrywek wojewódzkich w aerobiku grupowym dla dzieci i młodzieży jako promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia” Pobierz
13-02-2018   r. 14-02-2018 r. Klub Sportowy Kosz Pleszew, ul. Kraszewskiego 1, 63-300 Pleszew „Ogólnopolski Turniej w Mini-koszykówce Chłopców rocznika 2008/2009 „Pierwszy Krok Koszykarski” promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień” Pobierz

ROK 2017­

Data ofert­y Data ogłoszenia Organizacja Tytuł Uwagi
04-10-2017r. 05-10-2017r. Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka”, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew “Udział w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Koszykówki w kategorii Młodzik Młodszy jako forma spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego trybu życia.” Pobierz
12-09-2017r. 13-09-2017r. Pleszewskie Stowarzyszenie “Wspólna Przyszłość”, ul. Mieszka I 25/13, 63-300 Pleszew “Wydanie broszury pt. Komarno 1939” Pobierz
05-09-2017r. 07-09-2017r. Pleszewskie Stowarzyszenie Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, os. Mieszka I 21/7, 63-300 Pleszew “Organizacja historycznego konkursy plastycznego – Referendum ludowe 1946 w Pleszewie – 3 x”tak” Pobierz
01-09-2017r. 04-09-2017r. Pleszewski Klub Amazonki, ul. Szpitalna 125B, 63-300 Pleszew “Działania w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi” Pobierz
24-08-2017r. 28-08-2017r. Pleszewski Klub Karate, ul. Podgórna 28/6, 63-300 Pleszew “Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF” Pobierz
16-08-2017r. 18-08-2017r. Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew “Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki pt. “Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie”” Pobierz
25-07-2017r. 26-07-2017r. Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości “Dom”, Kowalew, 63-300 Pleszew “Bezwyjazdowe odjazdowe wakacje – Młodzieżowy spływ kajakowy” Pobierz
18-07-2017r. 18-07-2017r. LZS Las, Kuczków, 63-300 Pleszew “Udział drużyny seniorów LZS Las Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
29-06-2017r. 30-06-2017r. Stowarzyszenie Smoke, ul. Kubackiego 4, 63-300 Pleszew “Organizacja Red Smoke Festival” Pobierz
23-06-2017r. 26-06-2017r. Klub Szachowy Orły Pleszew, Dobra Nadzieja 11D, 63-300 Pleszew “Udział w drużynowych rozgrywkach II ligi – Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach” Pobierz
8-06-2017r. 19-06-2017r. Stowarzyszenie Dolina Giszki, Sowina Błotna 30, 63-300 Pleszew “Aktywny wypoczynek z historią regionu” Pobierz
8-06-2017r. 9-06-2017r. Pleszewskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci o szczególnych Potrzebach Opiekuńczych “Dom”, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew “Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie” Pobierz
8-06-2017r. 8-06-2017r. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Platan w Pleszewie, ul. św. Ducha 5, 63-300 Pleszew “Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski i Turnieju Kreglarskiego Przyjaciół Platana Pleszew” Pobierz
6-06-2017r. 7-06-2017r. Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew “Organizacja wyjazdu do Parku Rozrywki Energylandia dla dzieci z zespołu Ziarenka Dobra promującego zdrowy i aktywny tryb życia” Pobierz
26-05-2017r. 29-05-2017r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Azymut”, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew “Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień” Pobierz
26-05-2017r. 29-05-2017r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych” Pobierz
18-05-2017r. 18-05-2017r. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością”, ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew “Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gmiuny Pleszew w formie półkolonii – Lato za grosik” Pobierz
18-05-2017r. 18-05-2017r. Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew “Organizacja turniejów tenisa ziemnego” Pobierz
24-04-2017r. 28-04-2017r. Bractwo Kaphornowców- stowarzyszenie, KRS 0000216492, Aleje Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia “Dwudniowy rejs jachtem morskim dla młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ramach programu „Kurs na Horn” Pobierz
07-04-2017r. 10-04-2017r. Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko – Stowarzyszenie Grodzisko 6A, 63-300 Pleszew “Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych” Pobierz
01-03-2017r. 01-03-2017r. Ludowy Zespół Sportowy “LAS” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew “Udział drużyny seniorów LZS “LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
03-04-2017r. 04-04-2017r. Fundacja Ochrony Zabytków, 62-248 Poznań, Dziadoszańska 10 lok.15

“Kurhany Grodziskiego Lasu – ochrona dziedzictwa – nauka – popularyzacja archeologii”

Pobierz
31-03-2017r. 06-04-2017r. Stowarzyszenia AGO Trójka, 63-300 Pleszew, Bolesława Krzywoustego 4

Działania edukacyjne rozwijające potencjał językowy i ekologiczny uczniów

Pobierz

Archiwum dokumentów lat poprzednich znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz w Wydziale Organizacyjnym UMiG.

Wielkość czcionki
Kontrast