Rzecznik prasowy

DANE KONTAKTOWE

Rzecznik prasowy:
Anna Bogacz
Numer pokoju:
201
Telefon:
062 74 28 304
Telefon komórkowy:
+ 48 694 483 067
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rzecznik(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Bogacz
Rzecznik Prasowy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE

1. Organizowanie konferencji prasowych,
2. Prowadzenie i redagowanie strony internetowej Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji na portalach społecznościowych,
3. Przygotowywanie korespondencji i tekstów okolicznościowych,
4. Koordynacja polityki informacyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
5. Prowadzenie i koordynacja Programów: Rodzina PPL 3+ i Bobasy PPL
6. Przygotowywanie spotkań Burmistrza i Zastępców Burmistrza z przedstawicielami życia publicznego i delegacjami zagranicznymi,
7. Kształtowanie polityki informacyjnej przy współpracy Kierownictwa Urzędu,
8. Zbieranie informacji o pracy Urzędu i jednostkach mu podległych oraz przekazywanie tych informacji mediom,
9. Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie mediom informacji o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy,
10. Informowanie mediów o sesjach Rady Miejskiej i przekazywanie materiałów o jej pracy,
11. Uczestnictwo w ważniejszych wydarzeniach medialnych mających miejsce na terenie gminy,
12. Współpraca z mediami w zakresie publikacji ogłoszeń, kondolencji i innych informacji,
13. Budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Burmistrza z opinią publiczną oraz jej monitoring i badanie,
14. Monitoring publikacji prasowych dotyczących działalności Urzędu oraz przygotowywanie ewentualnych sprostowań i odpowiedzi prasowych,
15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast