Pleszewianin Roku 2019

W Regulaminie Honorowego Tytułu „Pleszewianin Roku” pojawiły się zmiany. Powiększa się skład kapituły o osoby i organizacje działające społecznie. Trzeba jednak złożyć deklarację uczestniczenia w jej pracach.

 

Plebiscyt „Pleszewianin Roku” organizowany jest przez władze samorządowe MiG Pleszew od 1994 r. Przez lata jego formuła ewoluowała. Do ubiegłego roku laureata wybierali mieszkańcy głosując za pomocą SMS-ów przy współpracy z lokalnymi tygodnikami: „Gazetą Pleszewską” i „Życiem Pleszewa” oraz Kapituła składająca się z jej szefa czyli Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie, Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz wszystkich utytułowanych osób z lat poprzednich. Pleszewianinem Roku zostawał kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów sumując głosowanie Kapituły i czytelników.

 

Honorowa Kapituła na posiedzeniu w dniu 29 listopada przyjęła kolejne zmiany w regulaminie. Jurorski skład znacznie się powiększa. Teraz swój głos będą miały także grupy społeczne działające na rzecz lokalnej społeczności i które mają z mieszkańcami największy kontakt.  – Są to grupy, który mają wokół siebie osoby zasługujące na tytuł Pleszewianina Roku. Aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności i warto, by mogły mieć swój głos w kapitule – tłumaczy Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Kapituła powiększy się zatem o:

 

  • radnych Rady Miejskiej w Pleszewie,
  • sołtysów z terenu Gminy Pleszew,
  • Przewodniczących Zarządów Osiedli z terenu Miasta Pleszewa,
  • Przedstawicieli organizacji społecznych z Miasta i Gminy Pleszew zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Organizacje społeczne wskazują swojego jednego reprezentanta do prac w kapitule na specjalnej deklaracji. Podobnie swój akces deklarują radni, sołtysi i przewodniczący osiedli. Taką deklarację należy złożyć do 10 grudnia w Sekretariacie Kapituły czyli w Muzeum Regionalnym. Można także skan dokumentu przesłać mailem na adres muzeum@pleszew.pl. – Jest to dobrowolna decyzja każdej organizacji, radnego czy sołtysa. Myślę jednak, że warto mieć realny wpływ na wybór najbardziej aktywnego społecznie człowieka roku – mówi Adela Grala-Kałużna, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie.

Zmienia się także sposób głosowania. Teraz każdy z członków kapituły będzie mógł oddać wyłącznie jeden głos. Do tej pory jurorzy mieli do dyspozycji skalę: 1, 2 i 3 punkty.

 

Warto przypomnieć, że kandydata do tytułu „Pleszewianin Roku 2019” należy zgłaszać do końca roku. Może nim być zarówno osoba indywidualna, jak i nieformalna grupa osób, instytucja, firma, klub lub organizacja pozarządowa. Kandydaturę wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć do Sekretariatu Kapituły czyli do Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie tytułu „Pleszewianin Roku 2019” zaplanowane jest na 31 stycznia podczas „Spotkania Noworocznego 2020”.

Wielkość czcionki
Kontrast