Podinspektor ds. Kontroli

DANE KONTAKTOWE

Inspektor ds. kontroli:
Krzysztof Klimek
Numer pokoju:
213a
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 326
Pozostałe telefony:
-
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
kklimek(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Krzysztof Klimek
Inspektor ds. kontroli

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE

1. Opracowanie i nadzorowanie dokumentu „Instrukcja w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli realizowanej przez Inspektora ds. Kontroli”,
2. Opracowanie planu kontroli na rok następny,
3. Opracowanie rocznego sprawozdania o wykonaniu planu kontroli,
4. Organizowanie i prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy,
5. Organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy,
6. Organizowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznych w podmiotach,
7. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
8. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli,
9. Współdziałanie z kontrolami zewnętrznymi,
10. Nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej i instytucjonalnej,
11. Archiwizowanie dokumentów z kontroli,
12. Udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie,
13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast