Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU ­PUBLICZNEGO

Program współpracy na rok 2022

Informacja z dnia 08.07.2021 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022``.

Projekt uchwały

Program współpracy na rok 2021

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie przyjmującą w/w program zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz wyłożona do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do projektu programu, które można było zgłaszać na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

 

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Informacja z dnia 06.07.2020 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021``.

Projekt uchwały

Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

Uchwala Nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Program współpracy na rok 2020

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie przyjmującą w/w program zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz wyłożona do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 22 lipca 2019r. do dnia 30 sierpnia 2019r.

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do projektu programu, które można było zgłaszać na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Informacja z dnia 22.07.2019 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020``.

Projekt uchwały

Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r.w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.

Program współpracy na rok 2019

Informacja z dnia 05.07.2018 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019``.

Projekt uchwały

Uchwala Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/425/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIEz dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwala Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program wieloletni na lata 2022 - 2024

Informacja z dnia 08.07.2021 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024``

Projekt uchwały

Program wieloletni na lata 2019 - 2021

Informacja z dnia 05.07.2018 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem ``Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021``.

Projekt uchwały

Uchwała Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR XXXVII/426/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019– 2021

Uchwala Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021.

Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR XV/140/2019 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019– 2021

Uchwała Nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Uchwała Nr XXVI/242/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Uchwała Nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Uchwala Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021.

Wyniki konsultacji

Pobierz tekst informacji

Program wieloletni na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018.

Uchwała nr XXXI/367/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

UCHWAŁA NR XXVIII/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XXV/305/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XIX/224/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018 .

Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Uchwała nr XII/140/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.

UCHWAŁA NR XXXII/396/2014 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016

Program współpracy na rok 2018

Uchwała nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXI/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/412/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVII/427/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Informacja z dnia 10.07.2017 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Pobierz tekst informacji

Pobierz projekt uchwały

Wyniki konsultacji

Pobierz tekst informacji

Program współpracy na rok 2017

Uchwała nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała nr XXV/304/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała nr XXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Archiwum dokumentów lat poprzednich znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz w Wydziale Organizacyjnym UMiG.

Wielkość czcionki
Kontrast