Koronawirus: przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc!
  • Main page
  • News
  • Koronawirus: przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc!
04
05
2020

Koronawirus: przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc!

Pakiet wsparcia, który wprowadziły władze Miasta i Gminy Pleszew zakłada m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogli prowadzić swojej działalności. Jest też ulga dla tych, którym dochody spadły o ponad 50%, a także zwolnienie z czynszu w budynkach będących w zarządzaniu samorządu. Ulgi i zwolnienia będą dotyczyć trzech miesięcy: kwietnia, maja i czerwca 2020 r. Warunkiem jest tzw. czyste konto czyli uregulowane wszystkie podatki i opłaty z pierwszym kwartałem 2020 r. włącznie.

 

Pakiet Wsparcia dotyczy dwóch przypadków:

I Podmioty gospodarcze, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Bez względu na obroty:

  1. Prowadzący działalność gospodarczą jest właścicielem nieruchomości – zwolnienie z podatku od nieruchomości
  2. Prowadzący działalność gospodarczą tylko wynajmuje nieruchomość – umorzenie podatku od nieruchomości dla właściciela w przypadku obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy o co najmniej dwukrotność opłaty podatku od nieruchomości
  3. Opłata za dzierżawę nieruchomości będących własnością MiG Pleszew – całkowite zwolnienie
  4. Wyłączenia: sklepy wielkopowierzchniowe, stacje paliw, apteki, banki i instytucje finansowe

By skorzystać z powyższej pomocy, przedsiębiorca musi w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku złożyć następujące dokumenty:

 

1. Deklarację lub informację na podatek od nieruchomości z wyszczególnieniem powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków, wartości budowli przedmiotów zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały, stosownie za miesiąc/ce, w których podatnik spełnia warunki zwolnienia,

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości - stawki

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Formularz informacji de minimis

Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19,

3. Oświadczenia o spadku obrotów i wielkości pomocy publicznej i stosownymi załącznikami dokumentującymi sytuację finansową odpowiednio do rodzaju działalności gospodarczej (np. uwierzytelniona kopia deklaracji VAT, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów itp.).

II Podmioty nieobjęte w pkt. I. uzależnione od spadku obrotów.

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przysługuje, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że w związku z trwającą epidemią COVID-19 jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w stosunku do analogicznych miesięcy w roku ubiegłym, a jeżeli działa krócej niż rok w stosunku do ostatnich trzech miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemii. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek obrotów powyżej 50% skutkujący wystąpieniem lub zwiększeniem straty finansowej przedsiębiorcy.
  2. Prowadzący działalność gospodarczą tylko wynajmuje nieruchomość – umorzenie podatku od nieruchomości dla właściciela w przypadku obniżenia czynszu dla przedsiębiorcy o co najmniej dwukrotność opłaty podatku od nieruchomości.

Rozłożenie na raty lub odroczenie płatności podatku lub umorzenie podatku od nieruchomości lub dzierżawy.

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków i Opłat UMiG w Pleszewie

tel. 62 742 83 27, 62 742 83 28, 62 742 83 29, 62 580 11 82, e-mail: vskrzypczak@pleszew.pl

author: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast