Działalność Gospodarcza

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W MIEŚCIE I GMINIE PLESZEW PROWADZI WYDZIAŁ ROZWOJU I ANALIZ

Kierownik:
Andrzej Liskowski
Numer pokoju:
110
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 7428 341
Pozostałe telefony:
62 7428 340
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rg(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Andrzej Liskowski
Kierownik

ZGŁOSZENIA DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE WNIOSKU CEIDG-1 O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WNIOSEK CEIDG-1 POSIADA ZAŁĄCZNIKI:

CEIDG-RD
służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

CEIDG-MW
służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB
służy do podawania informacji o rachunkach bankowych

CEIDG-SC
służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Osoba fizyczna może rozpocząć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

  • Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

  • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  • Zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Wniosek CEIDG-1 służy także do :

  • Dokonywania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • Wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

  • Wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

  • Wykreślenia działalności gospodarczej

ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE DROGI ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Elektronicznie

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki – www.ceidg.gov.pl.
Step
1

Osobiście

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Rozwoju i Analiz – pokój 110
Step
2

Listownie

W tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu
Step
3

OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Bank Spółdzielczy w Pleszewie, nr konta 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Aktualne wzory wniosków oraz klasyfikację PKD i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wielkość czcionki
Kontrast