Rada Miejska
Przewodniczący RM:
Adela Grala - Kałuzna
Wieprzewodniczący RM:
Maciej Ładziński
Wiceprzewodniczący RM
Piotr Kusiakiewicz
Obsługa Biura Rady:
Paulina Tecław
Numer pokoju:
204
Telefon:
+ 48 62 74 28 307
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rada(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Adela Grala - Kałużna
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

Rada składa się z 21 radnych:

Dryjański Dariusz
Garsztka Renata
Gawrońska Bernadeta
Gil Wiesława
Grala-Kałużna Adela
Hartleb Piotr
Hyla Elżbieta

Jenerowicz Grzegorz
Kaczmarek Błażej
Kowcuń Eryk
Kusiakiewicz Piotr
Ładziński Maciej
Melka Kinga
Molska Jolanta

Noskowski Jan
Sroczyński Jan
Szczepaniak Anita
Szehyński Karol
Trawińska Katarzyna
Wysocka-Balcerek Małgorzata
Żarnowska Dorota

Wielkość czcionki
Kontrast