Biuro Prasowe

DANE KONTAKTOWE

Kierownik / rzecznik prasowy:
Anna Bogacz
Numer pokoju:
108
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 304
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 337
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
promocja(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Bogacz
Rzecznik Prasowy

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza (w przygotowaniu)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE BIURA

1)      tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Miasta i Gminy,
2)      opracowywanie strategii komunikacji dla Miasta i Gminy do realizacji poprzez spółki i jednostki organizacyjne,
3)      koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe wydziały i jednostki organizacyjne,
4)      współpraca z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej,
5)      organizowanie konferencji prasowych Burmistrza, Zastępców Burmistrza i wyznaczonych przez nich przedstawicieli,
6)      uczestnictwo w spotkaniach Burmistrza i Zastępców Burmistrza z dziennikarzami oraz towarzyszenie Burmistrzowi w imprezach z udziałem dziennikarzy,
7)      monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie,
8)      reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach i monitorowanie pisemnych sprostowań przekazywanych do mediów przez pozostałe wydziały i jednostki organizacyjne,
9)      przygotowanie planu i kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej,
10)   bieżąca obsługa dziennikarzy,
11)   prezentowanie stanowiska Burmistrza w kontaktach z mediami,
12)   kreowanie wizerunku Burmistrza wewnątrz i na zewnątrz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,
13)   sporządzanie i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Burmistrza,
14)   publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń prasowych zleconych przez inne wydziały lub bezpośrednio przez Burmistrza,
15)   koordynowanie działań w zakresie patronatu medialnego Burmistrza dla przedsięwzięć organizowanych przez wydziały, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne,
16)   tworzenie listów gratulacyjnych, podziękowań i życzeń w imieniu Burmistrza,
17)   redakcja i aktualizacja portalu www.pleszew.pl,
18)   dbałość o utrzymywanie roli portalu www.pleszew.pl jako narzędzia promocji i informacji o mieście
19)   redakcja i aktualizacja fanpage’a miejskiego na portalu Facebook,
20)   przygotowanie materiałów, redakcja i zarządzanie programem telewizji internetowej,
21)   informowanie o przedsięwzięciach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,
22)   organizowanie Patronatów Honorowych Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
23)   współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskania i wykorzystania materiałów do publikacji i aktualizacji informacji,
24)   udział w projektowaniu i realizacja kampanii informacyjnych, także w zakresie uwzględniającym rolę mediów elektronicznych,
25)   przygotowanie i dystrybucja materiałów i danych na potrzeby udostępnienia informacji publicznej,
26)   obsługa systemu PISK (Pleszewski Informator Społeczno-Kulturalny),
27)   wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych oraz wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast