Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew
  • Main page
  • Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 r. 2028 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, iż zgodnie z Decyzją Nr PO.RZT.70.38.2021/D/MW z dnia 5 maja 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie miasta i gminy Pleszew obowiązywać będzie taryfa na okres 3 lat: od 29 maja 2021 do 28 maja 2024 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Tabela 1. Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa W1 – wodomierz główny Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,91 5,30 5,05 5,45 5,16 5,57
Grupa W2 – wodomierz dodatkowy Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 1,79 1,93 1,83 1,98 1,87 2,02
Grupa W3 – budynki wielolokalowe Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 2,84 3,07 2,90 3,13 2,97 3,21

 

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 1 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% i zgodnie z tym obliczone zostały wartości podane w kolumnach „brutto”.

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa S1 – wodomierz główny Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 7,56 8,16 7,56 8,16 7,59 8,20
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 6,49 7,01 6,46 6,98 6,50 7,02
Grupa S2 – normy zużycia Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 7,56 8,16 7,56 8,16 7,59 8,20
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 7,54 8,14 7,53 8,13 7,60 8,21

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 2 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% zgodnie z tym obliczone zostały wartości podane w kolumnach „brutto”.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast