Sołectwa

SOŁECTWA I OSIEDLA SĄ JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SPRAWUJĄ ORGANY GMINY.

Baranówek

Sołtys:
Hanna Rybak
Adres Sołtysa:
Baranówek 11/D
Telefon kontaktowy:
+ 48 723 054 016

Borucin

Sołtys:
Andrzej Szczepański
Adres Sołtysa:
Borucin 11
Telefon kontaktowy:
+ 48 798 641 891

Bronów

Sołtys:
Karol Kaniewski
Adres Sołtysa:
Bronów 18
Telefon kontaktowy:
+ 48 505 530 217

Brzezie

Sołtys:
Paweł Świątek
Adres Sołtysa:
Brzezie, ul. Osiedlowa 7
Telefon kontaktowy:
+ 48 662 524 706

Bógwidze

Sołtys:
Maciej Borkowski
Adres Sołtysa:
Bógwidze 4 A
Telefon kontaktowy:
+ 48 500 104 514

Dobra Nadzieja

Sołtys:
Renata Żarnowska - Nowaczyk
Adres Sołtysa:
Dobra Nadzieja 58a
Telefon kontaktowy:
+ 48 664 476 407

Grodzisko

Sołtys:
Adam Stencel
Adres Sołtysa:
Grodzisko 104
Telefon kontaktowy:
+ 48 887 315 796

Janków

Sołtys:
Dariusz Kamieniarczyk
Adres Sołtysa:
Janków 20
Telefon kontaktowy:
+ 48 504 202 691

Korzkwy

Sołtys:
Anita Szczepaniak
Adres Sołtysa:
Korzkwy 4
Telefon kontaktowy:
+ 48 664 976 794

Kowalew

Sołtys:
Beata Mofina
Adres Sołtysa:
Kowalew, ul. Fabianowska 2 A
Telefon kontaktowy:
+ 48 508 164 186

Kuczków

Sołtys:
Tobiasz Reimann
Adres Sołtysa:
Kuczków, ul.Osiedlowa 8/1
Telefon kontaktowy:
+ 48 608 695 012

Lenartowice

Sołtys:
Izabela Porzucek
Adres Sołtysa:
Lenartowice 37
Telefon kontaktowy:
+ 48 501 684 132

Lubomierz

Sołtys:
Eugeniusz Kopaczewski
Adres Sołtysa:
Lubomierz 24
Telefon kontaktowy:
+ 48 518 769 903

Ludwina

Sołtys:
Andrzej Mizerkiewicz
Adres Sołtysa:
Ludwina 1
Telefon kontaktowy:
+ 48 608 484 780

Marszew

Sołtys:
Katarzyna Trawińska
Adres Sołtysa:
Marszew, ul. Cedrowa 23
Telefon kontaktowy:
+ 48 665 121 971

Nowa Wieś

Sołtys:
Bernard Rybak
Adres Sołtysa:
Nowa Wieś 38a
Telefon kontaktowy:
+ 48 604 576 501

Pacanowice

Sołtys:
Emil Forycki
Adres Sołtysa:
Pardelak 13a
Telefon kontaktowy:
+ 48 662 092 035

Piekarzew

Sołtys:
Grażyna Jezierska
Adres Sołtysa:
Piekarzew 40a
Telefon kontaktowy:
+ 48 784 659 738

Prokopów

Sołtys:
Sławomira Glaza
Adres Sołtysa:
Prokopów 14
Telefon kontaktowy:
+ 48 600 595 518

Rokutów

Sołtys:
Grzegorz Szwedek
Adres Sołtysa:
Rokutów 24
Telefon kontaktowy:
+ 48 604 333 120

Sowina

Sołtys:
Roman Bartoszyk
Adres Sołtysa:
Sowina 25/1
Telefon kontaktowy:
+ 48 602 704 435

Sowina Błotna

Sołtys:
Romana Adamek
Adres Sołtysa:
Sowina Błotna 38
Telefon kontaktowy:
+ 48 604 509 713

Suchorzew

Sołtys:
Dariusz Dryjański
Adres Sołtysa:
Suchorzew, ul. Kowalewska 9
Telefon kontaktowy:
+ 48 603 079 514

Taczanów Pierwszy

Sołtys:
Zdzisław Michalski
Adres Sołtysa:
Taczanów Pierwszy 20
Telefon kontaktowy:
+ 48 512 144 294

Taczanów Drugi

Sołtys:
Kinga Melka
Adres Sołtysa:
Taczanów Drugi 2A/4
Telefon kontaktowy:
+ 48 511 101 604

Zawady

Sołtys:
Roman Szwedek
Adres Sołtysa:
Zawady 11
Telefon kontaktowy:
+ 48 696 250 263

Zawidowice

Sołtys:
Agnieszka Walczak-Szczepaniak
Adres Sołtysa:
Zawidowice 7
Telefon kontaktowy:
+ 48 503 460 633

Zielona Łąka

Sołtys:
Wojciech Wujs
Adres Sołtysa:
Zielona Łąka 25a
Telefon kontaktowy:
+ 48 502 559 734
Wielkość czcionki
Kontrast