Wybory samorządowe 2018

DOKUMENTY DO POBRANIA WYDANE PO WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców! Pomoże Ci w tym nasz film.

DOKUMENTY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z WYBORAMI W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informacja ws. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Informacja ws. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie ws. sprostowania błędu pisarskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury krajowego biura wyborczego w Kaliszu

Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów samorządowych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu i według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2018 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2018 roku - obwody głosowania.

OBWIESZCZENIE (WYCIĄG) Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Okręg Wyborczy nr 1, Okręg Wyborczy nr 2

OBWIESZCZENIE (WYCIĄG) Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Okręg Wyborczy nr 3

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMPLET INFORMACJI I DOKUMENTÓW DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sprawy te obsługuje Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich - parter ratusza, pokoje nr 002 i 003, tel. 62 74 28 317

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne.

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Informacja o możliwości sprawdzenia spisu

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Wielkość czcionki
Kontrast