Wydział Inwestycyjny

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Paulina Kwaśniewska
Numer pokoju:
118
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 350
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 349
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
pkwasniewska(at)pleszew.pl, knowicka(at)pleszew.pl, mszkudlarek(at)pleszew.p,l rwalczak(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Paulina Kwaśniewska
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Opracowywanie propozycji planów inwestycji w Mieście i Gminie Pleszew.
2. Udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych uwzględniających Strategię Rozwoju Miasta i Gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i lokalne potrzeby społeczne.
3. Planowanie zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych.
4. Opracowywanie sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych w cyklu półrocznym i rocznym.
5. Zlecanie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi sporządzania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizowane zadania inwestycyjne wraz z uzgodnieniami rozwiązań projektowych.
6. Odbiór sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
7. Zlecanie zadań inwestycyjnych.
8. Kontrola nad realizacją inwestycji pod względem technicznym i finansowym.
9. Przeprowadzanie odbiorów końcowych realizowanych inwestycji i przygotowanie dokumentacji do przekazania obiektu do użytkowania wraz z rozliczeniem kosztów inwestycji.
10. Przestrzeganie harmonogramów realizacji inwestycji.
11. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
12. Wspomaganie gminnych jednostek kultury oraz jednostek budżetowych gminy w zakresie ustalania technicznych warunków inwestycji.
13. Współpraca z Wydziałem Rozwoju i Analiz w procesie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu oraz w ich rozliczaniu.
14. Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu.
15. Obsługa Geoportalu.
16. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast