Audytor wewnętrzny

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Mirosława Wasielewska
Numer pokoju:
213
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 330
Pozostałe telefony:
-
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
mwasielewska(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl

W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”

Mirosława Wasielewska
Audytor Wewnętrzny

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Opracowanie planu audytu na rok następny.
2. Opracowanie rocznego sprawozdania o wykonaniu planu audytu.
3. Opracowanie i nadzorowanie dokumentów „Procedury audytu wewnętrznego”.
4. Realizacja zadań audytowych zgodnie z „Procedurami audytu wewnętrznego” poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
5. Dokumentowanie wyników badań audytowych w aktach audytu wewnętrznego.
6. Przeprowadzanie na polecenie Burmistrza oraz z własnej inicjatywy czynności doradczych i postępowania sprawdzającego.
7. Archiwizowanie dokumentów z przeprowadzonych audytów.
8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast