Jednostki organizacyjne

INSTYTUCJE KULTURY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Ul. Kolejowa 1
Tel. + 48 62 74 28 358
Email: biblioteka@bppl.pl
Strona internetowa: www.biblioteka.pleszew.pl
Dyrektor: Zuzanna Musielak - Rybak

Muzeum Regionalne

Ul. Poznańska 34
Tel. +48 62 74 28 359
Email: muzeum@pleszew.pl
Strona internetowa: www.muzeum.pleszew.pl
Dyrektor: Adam Staszak

Dom Kultury

Ul. Kolejowa 3
Tel./fax: + 48 62 720 67 57
Email: dkpleszew@wp.pl
Strona internetowa: www.dkpleszew.pl
Dyrektor: Przemysław Marciniak

OŚWIATA

Zespół szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie

Ul. Szkolna 5
Tel. +48 62 74 28 373
Email: sekretzsp1@interia.pl
Strona internetowa: www.jedynka.pleszew.pl
Dyrektor: Jolanta Robaczyk
Zastępcy Dyrektora: Jacek Wypuszcz, Małgorzata Rembiasz

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Ul. Ogrodowa 2
Tel/fax: +48 62 74 28 374
E-mail: zspnr2@op.pl
Strona internetowa: www.dwojkapleszew.pl
Dyrektor: Romana Kaczmarek
Zastępcy Dyrektora: Elżbieta Bijacik - Knappe, Ewa Gembalska - Mądrecka

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

Ul. B. Krzywoustego 4
Tel: + 48 62 74 21 439, Fax. 062742567
E-mail: sekretariat.zsp3@gmail.com
Strona internetowa: www.trojka.pleszew.pl
Dyrektor: Dorota Bystrzycka
Zastępcy: Violetta Kozielczyk, Iwona Wabińska

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Kowalew, ul. B. Chrobrego 36
Tel. +48 62 74 28 376
Email: zspkowalew@wp.pl
Strona internetowa: www.zspkowalew.pl
Dyrektor: Elwira Łucka
Zastępca Dyrektora: Aldona Jańczak

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Taczanów Drugi 32c
Tel. +48 62 742 28 377
Email: zsptaczanow2@gmail.com
Strona internetowa: www.zsptaczanowdrugi.pl
Dyrektor: Iwona Korniluk
Zastępca Dyrektora: Magdalena Durmenc

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach

Lenartowice 59
Tel. 48 62 74 28 378
Email: zsplenartowice@wp.pl
Strona internetowa: www.zsplenartowice.pl
Dyrektor: Anna Maria Sierecka
Zastępca Dyrektora: Marta Ignasiak-Pawlak

Przedszkole nr 1 ,,Bajka” w Pleszewie

UL. Gen J. Hallera 30
Tel./fax: +48 62 74 28 384
Email: przedszkole1bajka@wp.pl
Strona internetowa: p1bajkapleszew.edupage.org
Dyrektor: Danuta Prusinowska – Zmyślony
Zastępca Dyrektora: Dorota Szostak

Przedszkole nr 2 im. ,,Misia Uszatka” w Pleszewie

Ul. Mieszka I 20
Tel./fax: +48 62 74 28 385
Email: przedszkolenr2@pleszew.pl
Strona internetowa: www.uszatek-pleszew.pl
Dyrektor: Honorata Dobrowolska

Przedszkole nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie

Al. Wojska Polskiego 1
Tel./fax: +48 62 74 28 386
E-mail:sloneczne3@interia.pl
Strona internetowa: www.przedszkolesloneczne.pl
Dyrektor: Anna Śledzianowska,
Zastępca Dyrektora: Magdalena Gajewska

POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Słowackiego 19a
Tel./fax: +48 62 74 22 738
Email: mgops.pleszew@post.pl
Strona internetowa: www.pleszew.mgops.info
Wielkość czcionki
Kontrast