Wybory Prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020 roku.

VIDEO

WYBORY ZARZĄDZONE NA 28 CZERWCA

DOKUMENTY DO POBRANIA
(WYBORY ZARZĄDZONE NA 28 CZERWCA)

Spis wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia z upoważnieniem

Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Rejestr wyborców

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Pełnomocnictwo

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

DOKUMENTY DO POBRANIA
(WYBORY ZARZĄDZONE NA 10 MAJA - NIEOBOWIĄZUJĄCE)

Spis

Wniosek o dopisanie do spisu

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia z upoważnieniem

Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Rejestr wyborców

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Pełnomocnictwo

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Wielkość czcionki
Kontrast