Referat Windykacji

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Anna Wojtaszek
Numer pokoju:
010
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 305
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 305
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
awojtaszek(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Wojtaszek
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE REFERATU

1. Wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i mandatów karnych.
2. Badanie prawidłowości wystawienia tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej.
3. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
4. Przydział i odbiór służby od poborców oraz rozliczanie rachunkowe poborców.
5. Prowadzenie spraw związanych z zakończeniem i rozliczeniem postępowania egzekucyjnego.
6. Bieżące monitorowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji.
7. Współpraca z innymi organami i instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej.
8. Przygotowywanie pism administracyjnych dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
9. Zawieszanie, umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Rozpatrywanie zarzutów składanych przez zobowiązanych w sprawie egzekucji administracyjnej.
11. Przekazywanie akt sprawy właściwemu organowi egzekucyjnemu w przypadku zbiegu egzekucji.
12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej.
13. Sporządzanie wyceny bilansowej należności podatkowych.
14. Występowanie z wnioskiem o ujawnienie majątku zobowiązanego.
15. Przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej, wpis do rejestru zastawów skarbowych, wydawanie zaświadczeń o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
Wielkość czcionki
Kontrast