Obsługa organizacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Pobierz

NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057).

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego regranting

Sprawozdanie w wykonania zadania publicznego regranting

Informacja dodatkowa do zawarcia umowy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych - oferta

Aktualizacja harmonogramu działań

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

Aktualizacja opisu poszczególnych działań

Oświadczenie - ochrona danych osobowych - umowa

NOWE UPROSZCZONE WZORY DOKUMENTÓW

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018r., poz.2055).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

WZORY DOKUMENTÓW

(obowiązują do konkursów ogłoszonych do dnia 1 marca 2019 r.)

Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r.,poz.1300) obowiązujące od dnia 3 września 2016r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego regranting

Sprawozdanie w wykonania zadania publicznego regranting

Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

Aktualizacja opisu działań

Informacja dodatkowa do zawarcia umowy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

UPROSZCZONE WZORY DOKUMENTÓW

(obowiązują do ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 r.)

Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw.”małych grantów” wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz.570).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Aktualizacja szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania

INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

Rok 2021

Konkursy ofert

I Konkurs ofert 2021

II Konkurs ofert 2021

III Konkurs ofert 2021

IV Konkurs ofert 2021

V Konkurs ofert 2021

VI Konkurs ofert 2021

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 282/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 292/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 15/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEWz dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 167/VIII/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2021 r

INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

Rok 2020

Konkursy ofert

I Konkurs ofert 2020

II Konkurs ofert 2020

III Konkurs ofert 2020

IV Konkurs ofert 2020

V Konkurs ofert 2020

VI Konkurs ofert 2020

VII Konkurs ofert 2020

VIII Konkurs ofert 2020

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 261/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 273/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 274/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

ZARZĄDZENIE NR 10/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 18/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 stycznia 2020 r.w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 141/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 181/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

ZARZĄDZENIE NR 244.1/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Rok 2019

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2019-2021 (OR)

II konkurs ofert 2019 - 2021 (OR)

III konkurs ofert 2019 (OR)

IV konkurs ofert 2019 (OR)

V konkurs ofert 2019 (WK)

VI konkurs ofert 2019 (WK)

VII konkurs ofert 2019 (WK)

VIII konkurs ofert 2019 (OR)

IX konkurs ofert 2019

X konkurs ofert 2019

XI konkurs ofert 2019

XII konkurs ofert 2019

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 277/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadania publicznego w 2019r. z zakresu ochrony zdrowia.

ZARZĄDZENIE NR 291/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 292/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

ZARZĄDZENIE NR 3/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 35/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 81/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 143/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 216/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Rok 2018

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2018 (OR)

II konkurs ofert 2018 (OR)

III konkurs ofert 2018 (WK)

IV konkurs ofert 2018 (OR)

V konkurs ofert 2018 (WK)

VI konkurs ofert 2018 (OR)

VII konkurs ofert 2018 (WK-OB)

VIII konkurs ofert 2018 (OR)

IX konkurs ofert 2018 (WK)

X konkurs ofert 2018 (WK)

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 3/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 49/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEWz dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 110/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 173/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 179/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dn. 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 242/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego w 2018 r.

ARCHIWUM INFORMACJI O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIACH BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI


Rok 2017

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2017-2018 (OR)

II konkurs ofert 2017-2018 (OR)

III konkurs ofert 2017-2018 (OR)

IV konkurs ofert 2017 (OR)

V konkurs ofert 2017 (OR)

VI konkurs ofert 2017 (OR)

VII konkurs ofert 2017 (OR)

VIII konkurs ofert 2017 (BO)

Konkurs ofert 2017 (WK-I)

Konkurs ofert 2017 (WK-II)

Konkurs ofert 2017 (WK-III)

Konkurs ofert 2017 (WK - IV)

Konkurs ofert 2017 (WK-V)

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 - 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017r.

Zarządzenie nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie: przyznania dotacji klubowi sportowemu.

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 121/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 170/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.
Wielkość czcionki
Kontrast