Ostrzeżenie hydrologiczne
31
08
2021

Ostrzeżenie hydrologiczne

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pleszewie ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi !

Data i godzina wydania: 30.08.2021 - godz. 21:40
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:184 z dnia 30.08.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:40 dnia 30.08.2021 do godz. 15:00 dnia 31.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów Warty i Noteci (wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów o natężeniu umiarkowanym, z możliwością wystąpienia burz, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie możliwe wzrosty do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego dotyczy rozszerzenia obszaru zagrożenia i czasu ważności.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej Jęch

Wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, może powodować duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecane jest zachowanie ostrożności i śledzenie rozwoju sytuacji pogodowej. Zalecane jest również podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie skutków niebezpiecznych zjawisk.

 

Ewentualne zdarzenia mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi należy zgłaszać do właściwych służb ratowniczych i/lub Policji:

 

Państwowa Straż Pożarna w Pleszewie – telefon 998
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie – telefon 997
Telefon alarmowy – 112

SPRAWDŹ TAKŻE:

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Przewidywanie niebezpiecznych zjawisk

Aktualna prognoza pogody dla Pleszewa

Jak przygotować się na wichury

Kalkulator prędkości wiatru

Prognoza numeryczna - wiatr

author: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast